Plaatsen
De Regel- en Handicap Commissie WGC mag tussen 1 november en 30 april de plaatselijke regel E3 voor ‘plaatsen’ invoeren. Vanwege de conditie van de baan hebben we besloten deze regel in te laten gaan met ingang van zondag 12 november 2023.
Plaatsen houdt in dat je de bal mag opnemen, schoonmaken en plaatsen binnen 15 cm, of een scorekaartlengte, en niet dichter bij de hole. Je mag ook opteeën.
De baan blijft qualifying.

Tevens blijven de standaard golfregels van toepassing bij :
Tijdelijk water (R16), De golfregels staan ook toe dat een golfer zonder straf ’tijdelijk water’ ontwijkt. Tijdelijk water valt onder ‘abnormale baanomstandigheden’; het is elke tijdelijke concentratie van water op de grond
Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf een ‘los natuurlijk voorwerp'(R15), naar keuze van de speler.
Rijp en dauw zijn géén losse natuurlijk voorwerpen (omdat het aan het gras kleeft) en vallen niet onder tijdelijk water. Je mag rijp of dauw dan ook niet wegvegen op de green.(R8.1a)
Extra aandacht voor de baan.
In natte periodes en in de herfst en winter zijn de greens zachter en kwetsbaarder dan normaal. Dat leidt tot meer schade van ballen en schoenen en pitchmarks zijn vaak dieper. Tegelijk is er in de herfst en winter veel minder herstel van schade, want in de herfst komt de groei van het gras langzaam tot stilstand en in de winter groeit het niet of nauwelijks. Het duurt vaak tot mei voordat schade hersteld is. Het is daarom in de herfst en winter extra belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt en dat plaggen teruggeplaatst en aangestampt worden.

De Regel- en Handicapcommissie