Inschrijven

 

Inschrijven

 

U kunt zich voor het lidmaatschap aanmelden door invullen en verzenden van onderstaand aanmeldingsformulier.

De ledenadministrateur zal de ontvangst van het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk per e-mail bevestigen.

Indien u direct lid kunt worden, wordt u verzocht de entreekosten en de verschuldigde contributie te betalen op bankrekening NL44 RABO 03970 72 643 ten name van Wageningse Golfclub,inz.contributies. Na ontvangst van de betaling wordt u ingeschreven als lid, krijgt u een lidmaatschapsbewijs en een taslabel.

Alvorens lid te worden vragen wij u kennis te nemen van onze privacyverklaring, statuten en huishoudelijk reglement.

 

LET OP: na verzending formulier krijgt u een duidelijke melding “Bedankt Uw formulier is in goede orde ontvangen” .  Zo niet controleer bovenaan het formulier op foutmeldingen en corrigeer deze en probeer opnieuw te verzenden.