Bezoekers

Bezoekers

Leden kunnen bezoekers introduceren. Bezoekers mogen alleen samen met een lid de baan in.

In de kast in het clubhuis ligt een map Greenfees met daarin registratieformulieren. Vul op het formulier de gegevens van de bezoeker(s) in. In de map zitten ook dagcontributiekaarten. Bevestig een dagcontributiekaart zichtbaar aan de golftas van de bezoeker.

De greenfee bedraagt € 15,- per bezoeker. Dit bedrag moet worden overgemaakt naar IBAN NL56 RABO 0121 3337 28 t.n.v. Wageningse Golfclub onder vermelding van greenfee voor …….. d.d ……… . Het rekeningnummer staat ook vermeld op de dagcontributiekaart.