Golfpro Peter Phoelich

Geboren op 22 april 1965. Ik ben in 1993 begonnen met golfen op Golf Club Berendonck (nu bekend als Burggolf Wijchen). Al snel mijn handicap verlaagd en op hoog niveau gespeeld als amateur. Als professional heb ik meegespeeld op de Nederlandse Tour. Ik ben vooral gespecialiseerd in het korte spel, dat wil zeggen: het chippen, putten en pitchen. Ik werk ook veel samen met pitch en putters en speel daar zelf ook mee.

Ik ben fulltime beschikbaar voor de Wageningse golfclub. Mijn werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag en de zondag. Het is mogelijk om via mijn les-agenda, die in het clubhuis ligt, in te schrijven voor een golfles. Ook is het mogelijk om mij op mijn werkdagen te bellen (06-51053451) om een les af te spreken of stuur een mail naar: peter.phoelich2@gmail.com

Voor beginnende golfers wordt een startpakket aanbevolen, waarin golfvaardigheid en kennis van de golfregels wordt aangeleerd om baanpermissie te krijgen. De pro gebruikt voor dit pakket Stap 1 van het zgn. 9 stappenplan van de NGF. Bij deze stap hoort een boekje met wetenswaardigheden, die van belang zijn bij het behalen van baanpermissie.

De pro geeft de (digitale) handtekening pas, nadat redelijke golfvaardigheid is getoond en nadat de etiquette test met goed gevolg is afgelegd. Daarna gaat een vertegenwoordiger van de vereniging – een lid van de R&H (regel en handicap) commissie, dan wel een door de commissie aangewezen mentor – met de betreffende speler de baan in en kijkt of een handtekening van de vereniging gegeven kan worden. Hoeveel lessen nodig zijn om voldoende golfvaardig te worden is afhankelijk van talent van de “beginnende golfer” en nog bepalender de tijd, die deze kan en wil besteden aan de oefening. Na enige tijd ervaring opgedaan te hebben is de volgende stap het behalen van handicap 54. (het vroegere GVB). Dit vereist een grotere slagvaardigheid en meer kennis van de golfregels. Bij Stap 2 hoort ook weer een boekje.

Vanaf Clubhandicap 54 is het aan te raden om met lessen en oefenen door te gaan op weg naar EGA handicap 36. (EGA Handicap is de officiële handicap die op het hele vasteland van Europa geldt) Het boekje behorend bij STAP 3 geeft daarvoor voldoende aanknopingspunten. Zelf oefenen en spelen met anderen zal helpen om nog meer plezier te krijgen en te houden in het fantastische golfspel.