’t IJzer is te vinden achter ’t Hout.

Huur van een locker in ‘t IJzer

Wil je ook gebruik maken van een locker om je golfmateriaal in op te bergen? Huur dan een locker in onze opslagruimte ’t IJzer.

Om een locker te huren, doorloop je de volgende stappen:

 • Stuur een e-mail naar de clubhuiscommissie t.a.v. Theo Emmen onder vermelding van ‘aanvraag huur locker’.
  Vermeld in de e-mail je voornaam, achternaam, telefoonnummer en het aantal lockers dat je wilt huren.
 • De beschikbare lockers worden op volgorde van inschrijving toegewezen. Als er geen lockers beschikbaar zijn, kom je op de wachtlijst.
 • Zodra er een locker beschikbaar is, krijg je bericht met het verzoek om € 100,- over te maken. Dit bedrag bestaat uit een eenmalige borg voor de locker en de druppel die toegang geeft tot de container (€ 50,-) en de jaarlijkse huur (€ 50,- per kalenderjaar).
 • Maak het totaalbedrag van € 100,- over op de volgende bankrekening:
  NL44 RABO 0397 0726 43 ten name van de Wageningse Golfclub
  onder vermelding ‘reservering locker’.
 • Hilbert Lieshout (clubhuiscommissie) zorgt namens de clubhuiscommissie voor de codering en de uitgifte van de druppel. Hij neemt contact op zodra hij bericht heeft ontvangen dat de huur en borg betaald zijn.
 • Als huurder moet je zelf voor een slot zorgen om de locker daarmee af te sluiten.

Als je een locker huurt, ga je akkoord met de volgende werkwijze en voorwaarden:

 • Betreden van de container is op eigen risico.
 • De Wageningse Golfclub is niet aansprakelijk voor de inhoud van de lockers. Indien gewenst kunnen huurders zelf een verzekering afsluiten voor de inhoud.
 • Het huurtarief geldt per kalenderjaar en wordt niet tussentijds naar rato verrekend.
 • Bij het niet tijdig betalen van de huur, wordt de druppel op 01 februari gedeactiveerd. Herstel van activatie is mogelijk tegen betaling van € 20,-.
 • Bij het niet betalen van de huur wordt na twee aanmaningen het slot van de locker geopend en de inhoud opgeslagen. Indien de huurder niet in contact treedt met de Wageningse Golfclub zal na 31 december van het jaar van wanbetaling de beschikbare inhoud door de Wageningse Golfclub worden gebruikt als oefenmateriaal.
 • Bij niet tijdig betalen komt de locker na het openen voor een nieuwe huurder beschikbaar.
 • Bij tussentijdse opzegging, ongeacht de reden, wordt geen restitutie verleend.
 • Alle bedragen kunnen worden geïndexeerd.
 • Bij verlies van de druppel wordt een bedrag van € 20,- in rekening gebracht voor de (administratieve) kosten.
 • Er kan alleen in overleg met Hilbert Lieshout verandering van indeling plaatsvinden.​