Volwassenen
Proeflid3 maanden€ 152
Lidmaatschap1 jaar€ 270
Lidmaatschap (niet homeclub leden)1 jaar€ 258
EntreekostenEenmalig€ 180
Wordt een proeflidmaatschap direct aansluitend omgezet in een lidmaatschap dan wordt 76 euro korting gegeven.
Jeugdleden
Proeflid3 maanden€ 76
Lidmaatschap1 jaar€ 135
EntreekostenEenmalig€ 0
Wordt een proeflidmaatschap van een jeugdlid direct aansluitend omgezet in een (jeugd)lidmaatschap dan wordt 38 euro korting gegeven.

De getoonde tarieven zijn voor het lidmaatschap in 2024.

Proeflid

Wilt u onze club eerst wat beter leren kennen, word dan proeflid. U heeft dan 3 maanden om volledig als lid mee te doen en dan te besluiten of u lid wordt.

Niet spelend lid

Leden kunnen voor 1 maart van een jaar een verzoek indienen bij de ledenadministrateur om het seizoen niet-spelend lid te zijn.

Huishoudelijk reglement regel 8. : Niet-spelende leden zijn leden die om medische redenen gedurende langere tijd niet in staat zijn om op de baan te spelen. Zij betalen een lagere contributie en hebben geen speelrecht. Na melding aan de ledenadministratie gaat een niet-spelend lidmaatschap in op de eerste van de maand na de melding en duurt minimaal drie en maximaal twaalf maanden. Na melding dat dit lidmaatschap weer wordt omgezet naar spelend lidmaatschap gaat dit in per de eerste van de maand van de melding, met in achtneming van de minimale drie maanden. De contributieverrekening vindt plaats aan het einde van het kalenderjaar.
Indien het niet-spelend lid ook op 1 januari nog niet kan spelen dient de normale ledencontributie te worden betaald en zal wederom aan het eind van het jaar een verrekening plaatsvinden.

De Wageningse Golfclub kent leden en jeugdleden. Het maximum aantal leden is 475.

Op dit moment hebben wij rond de 400 leden. U kunt dus direct lid worden.

Jeugdleden zijn zij, die op 1 januari van een jaar de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt.
Voor jeugdleden geldt geen maximum aantal.

Studentleden van Wageningse Golfclub met sportrechten bij Sports Centre de Bongerd (SCB) kunnen subsidie aanvragen bij SWU Thymos op hun lidmaatschapskosten. SWU Thymos verstrekt dan een subsidie van ¼ van het lidmaatschapsgeld tot maximaal € 40,- per persoon per kalenderjaar.