De voorbereidingen van de wintergreens zijn weer begonnen.
Blauwe markeringen geven aan dat dit GUR gebieden zijn en als zodanig volgens de regels ontweken moeten worden. (R 16.1)
Dus men mag er niet overheen rijden met de karren, en men mag er niet vanaf spelen.
Als eenieder meewerkt kunnen we komende winterperiode over nog betere greens beschikken.

John de Kort, voorzitter baancommissie