Nu het voorjaar zijn intrede doet wordt het verlangen naar spelen op zomergreens versterkt.
De huidige conditie van de greens laat dit echter nog niet toe. Verschillende schimmels zijn nog aanwezig o.a. sneeuwschimmel, dollarspot en heksenkring en snel om zich heen grijpend straatgras.
Als we, met de huidige intensiteit van spelen en de daarmee gepaard gaande beschadigingen, nu op de zomergreens gaan spelen, krijgen voornoemde elementen te veel speelruimte, met als gevolg moeizaam herstel en mogelijk langdurige sluiting.
Voorlopig blijft de huidige situatie gehandhaafd tot half maart. Vanaf nu wordt de baan wekelijks ‘gemonitord’ en zodra verantwoord gaan we over.
John de Kort
Baancommissie