Op het bord staat vermeld dat donderdag de gemeente begint met het bezanden van de velden.

Waarschijnlijk beginnen ze op Van Ketwich Verschuur en zullen ze daarna (vrijdag ??, maandag ??) bij ons beginnen.

Graag rekening houden met de mensen die de werkzaamheden verrichten!

Theo Lemstra