Maandag 7 augustus was ‘eerste maandag van de maand werkgroep’ weer hard aan het werk op de Zoom.

We hebben de touwen weer om de greens moeten zetten. Vandaag zijn de trainingen van voetbal en rugby weer begonnen en volgende week maandag gaan alle velden weer open voor alle gebruikers. Het alleen gebruik door onze golfclub zit er voor dit jaar weer op.

Er is enig snoeiwerk verricht bij green 5.

We waren deze maandag met 11 personen. De goten van het clubhuis en de driving range zijn schoongemaakt. Ook is de container, waarin alle machines staan, goed opgeruimd en deze leek na de opruimbeurt wel 2 maal zo groot.

De bunkers zijn ontdaan van het iedere keer weerkerende gras, de randen van de bunkers bijgewerkt en de bunkers natuurlijk goed geharkt. Wellicht nodigt dit de golfers, die in de bunker gelegen hebben, uit de bunker ook na hun bezoek te harken.

De matten zijn allemaal goed geveegd, het gras rond de matten is geknipt. Ook is het gras op diverse plaatsen in de baan geknipt en gemaaid met de bosmaaier.

De tees en tee-houders in de matten zijn indien nodig vervangen. Wel viel ons op dat er veel geknapte houten tees, ik zou eigenlijk beter dikke houten tees kunnen zeggen, in de tee-houders zitten. Ik vraag me af waarom mensen zulke dikke houten tees moeten gebruiken en als ze de bal hebben weggeslagen er niet op letten dat er dan regelmatig nog stukken tee in de tee-houder zitten?
Beste mensen, als je dit gebeurt, haal dan de geknapte tees uit de tee-houder, dat voorkomt veel ergernis bij de achterop komende golfers! Ook valt het ons op dat er, schijnbaar met veel geweld, dikke tees in de tee-houders worden geperst, want veel tee-houders gaan hierdoor stuk. Ook hebben we gecontroleerd of in de matten tees voor linkshandige golfers zitten. Ik kan zeggen dat dat in alle matten het geval is. Wel is het soms zoeken omdat de rechtshandige op de insteek tees staan en deze dan moeilijk te zien zijn. Dus linkshandigen, soms even goed kijken.

Nog een laatste kritische opmerking: Bij de greens van hole 1, 7 en 9 liggen harken om de gevallen eikels van de green te vegen. Het lijkt wel of niemand behoefte heeft aan een goede green, want iedere keer als ik er ben liggen de greens vol met eikels en ik ben er echt niet als eerste in de ochtend. Dus mensen, veeg eens een keer een green schoon en werk de pitchmarks weg.

Wageningen, 7 augustus 2017.

Theo Lemstra, voorzitter baancommissie.