Aram (links) en Maikel, beiden van de Voetbalwerkplaats, stoppen de gaten naast het tegelpad naar de green van 7.
Zij maken gebruik van de plaggen die worden weg gestoken om de heide op 4 verder uit te bereiden.
Net iets makkelijker rijden met je trolley, toch?

Fons Jaspers, baancommissie