Plaatsen
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager. 16.3 over de ingebedde bal

Tijdelijke water
Tijdelijk water op de green mag je ook ontwijken. Ligt je bal op de green en bevindt het tijdelijk water zich op je puttinglijn, dan is er ook sprake van belemmering. Bij het ontwijken van tijdelijk water op de green moet je het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering bepalen, het dichtstbijzijnde punt waar je niet gehinderd wordt door het water. Vervolgens moet je de bal plaatsen.
Het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering kan ook buiten de green liggen. Ook dan moet je de bal plaatsen.
Ingebedde bal
Een ingebedde bal is een bal die is ingebed in zijn eigen pitchmark. Zo’n bal mag het hele jaar opgepakt, schoongemaakt en gedropt worden zonder straf. Maar op sommige banen geldt een local rule die verbiedt dat je ingebedde ballen in de rough ook mag oppakken en droppen. Als je wilt weten of die local rule op jouw baan geldt, dan moet het staan in de (tijdelijke) plaatselijke regels (temporary local rules).

IJs, hagel en sneeuw
Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf losse natuurlijke voorwerpen, naar keuze van de speler.
Als de hele baan bedekt is, kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal niet beweegt.
Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je dat het beste behandelen als tijdelijk water: ontwijken en droppen op gras.
Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen, dat geldt dus ook voor hagel.
Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals die ligt.
Rijp en dauw
Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) dus zijn geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green.

Loes Herweijer, R en H Commissie
.