Op de green van hole 9 heeft een sprinkler voor wateroverlast gezorgd. Het resultaat is dat we nu te maken hebben met tijdelijk water op de green, wat valt onder abnormale baanomstandigheden (golfregel 16.1d).
Water op de green mag zonder strafslag ontweken worden, ook als het in de speellijn ligt, dus tussen de speler en de hole.
U mag de bal plaatsen op het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering, uiteraard niet dichter bij de hole. Dit kan ook een punt buiten de green zijn.