Herfst, regen en modder.
In deze tijd komt het voor dat je bal in de zachte grond in het algemene gebied ‘geplugd’ of ingebed raakt.
Van een ingebedde bal is alleen sprake als een deel van de bal onder het grondoppervlak is. Dit moet aantoonbaar de eigen pitchmark zijn, niet een holletje waar de bal is ingerold. Ligt de bal in het (hoge) gras, nog boven het grondoppervlak, dan is er ook geen sprake van een ingebedde bal. (Regel 16.3)

Vanaf 1 januari 2019 mag een ingebedde bal in het algemene gebied wel opgepakt, schoongemaakt en zonder strafslag gedropt worden. Je markeert een plek vlak achter de ingebedde bal, (referentiepunt), en neem de bal op om vast te stellen of de bal inderdaad onder het oppervlak is ingebed. Vervolgens bepaal je vanaf het referentiepunt een dropzone van een halve cirkel met een (1) stoklengte, niet dichter bij de hole.

Let op: Een ingebedde bal in de bunker: spelen zoals de bal ligt.
Let op: Een ingebedde bal onder een struik: spelen zoals de bal ligt.
Let op: Een ingebedde bal in zand (bijv. het veld bij de afslag van hole 8 heeft veel kale plekken) moet je spelen zoals hij ligt.

Een geplugde bal op de green: de bal mag opgenomen en schoongemaakt worden, de pitchmark gerepareerd, en de bal vervolgens teruggeplaatst op dezelfde plek op de green, zonder strafslag.

H en R commissie