Op 2 juli 2022 hebben we, na de coronaperiode, weer een vrijwilligersdag gehad op de
Wageningse. Voor deze middag waren alle, en dat zijn er toch zowat 100, vrijwilligers uitgenodigd. Door
vakantie, ziekte en andere afspraken konden lang niet alle vrijwilligers, maar uiteindelijk
hadden zich 60 personen aangemeld.
Omdat er ook een voetbaltoernooi op de Zoom bleek te worden georganiseerd, in de periode dat de velden eigenlijk gesloten zijn voor voetbal, werd iedereen geadviseerd om voor halftwaalf aanwezig te zijn. Hierdoor konden de vrijwilligers toch goed parkeren.
Na half twaalf druppelden de mensen binnen en er werd koffie en thee geschonken met daarbij een Petit Four met het Wageningse logo erop.

Om 13.00 uur ging iedereen naar de holes die bestemd waren voor een pitch en putt wedstrijdje. Op de verschillende holes kwamen te volgende winnaars te verschijn, nl. Rob Lucas, Marja van de Born, Hetty Visser, Annette de Boer en op de laatste hole Gerrie Scheele.

Opvallend dat de dames dus beduidend beter waren dan de heren.
Na het pitch en putten stond vanaf 14.00 uur een uitgebreide lunch van De Patio voor iedereen klaar. Afgaande op de geluiden die er te horen waren, een zeer goede lunch.

Na de lunch werd iedereen ingedeeld om in teams van 2 een wedstrijd te spelen. Bij deze wedstrijd moest iedereen afslaan, maar in plaats van met de beste bal moest men daarna om en om verder met de slechts liggende bal. Dit bleek voor veel teams, gezien de score over 8 holes, erg moeilijk te zijn. Tijdens de wedstrijd werd iedereen verwend met warme hapjes. Al met al duurde de wedstrijd iets te lang. De uiteindelijk winnende teams waren op de eerste plaats Alfred Gerritsen en Ria Noordergraaf met 25 netto slagen, tweede Steef en Adrie Hoogdalem met 28 slagen, en op de derde plaats Mariette Nieuwenhuijs en Jef van Beckhoven, eveneens met 28 punten. De poedel prijs, een les aangeboden door pro Peter werd gewonnen door Ineke van Maanen met Rob Lucas, zij hadden netto 43 slagen nodig over de 8 holes.
Nadat we de ijsboer hadden gehad begaf iedereen zich naar hole 7, waar weer, nadat de voetballers vertrokken waren, om de koffie beker werd gespeeld.

Nadat iedereen geslagen had bleken er 4 ballen op de green geland te zijn. Niet een van de 3 heren won het, maar Ineke van Maanen, de enige dame met een bal op de green, won dit jaar de koffie beker.

Als je, na het lezen van bovenstaande, je wilt aanmelden als vrijwilliger, daar draait tenslotte
onze vereniging op, neem dan contact op met de voorzitter van de desbetreffende commissie of met iemand uit het bestuur.
Wageningen, 3 juli 2022,
Theo Lemstra
Foto’s: Ellen Hilhorst en Pauline van ’t Hoog