Helaas, helaas, de Eikenprocessierups is weer op strooptocht. Ook op het terras van ons clubhuis.
En nog wel vlak bij het nestkastje van Auke en Wil; dat was in december 2019 de eerste van een hele reeks.
Omdat er daadwerkelijk een nest jonge koolmeesjes in zat, is het kastje naar een boom ernaast verplaatst. Gelukkig kon de moeder mees haar kleintjes op die plek ook vinden en…larven van de EPR als voedsel dichtbij.
Maar let wel op…. draag beschermende kleding en mijdt eiken met EPR-nesten bij de greens.

Fons Jaspers, baancommissie