Graag uw aandacht voor dit bericht:
Als dit bord bij de afslag is geplaatst dan mag die hole om reden van veiligheid of anderszins beslist NIET gespeeld worden!!

John de Kort, voorzitter baancommissie