De WGC is permanent op zoek naar nieuwe leden, enerzijds om het verloop op te vangen, maar zeker ook om de contributie zo laag mogelijk te houden. De ambitie van het bestuur is om de participatie van de leden daarbij te vergroten onder het motto ‘vele handen maken licht werk’.
Op zondagmorgen 2 september en dinsdagmiddag 4 september a.s. organiseert de WGC andermaal een kennismaking voor belangstellenden op sportpark De Zoom. Behalve de directe inschrijving voor deze evenementen via een advertentie nodigen wij leden zeer nadrukkelijk uit hun achterban te mobiliseren en mee te doen aan de werving van gegadigden voor deze kennismaking.
Beweeg familie, vrienden, buren en kennissen om hieraan mee te doen en geef ze op!
Mocht dit leiden tot een lidmaatschap, dan krijgt het lid dat een nieuw lid heeft aangemeld, eenmalig een consumptiebon met een waarde van € 11,00.
Onze Golfpro Peter Phoelich stelt zich kosteloos beschikbaar voor beide dagen.

Het programma is als volgt:
• Ontvangst in het clubhuis.
• De groep wordt in tweeën verdeeld, de ene groep krijgt een clinic van de golfpro.
• De andere groep legt met begeleiding van de Wedstrijd- en Handicapcommissie een parcours af. Chippen, putten etc.
• Halverwege wordt gewisseld.
• Afronding met drankje in het clubhuis, hier kunnen de ervaringen gedeeld worden en met de deelnemers wordt de mogelijkheid van een proeflidmaatschap besproken.

Tijd:
Zondag 2 september van 9.30 uur tot 12.00 uur
Dinsdag 4 september van 13.00 uur tot 15.30 uur

Aanmelden: alleen via mail: dickbloemendal@telfort.nl of h.berentsen1@hotmail.com onder vermelding van: naam, naam gast, gewenste datum, telefoonnummer en e-mail.