De derde dinsdag in september: Prinsjesdag. Ook in Wageningen wordt deze dag op passende wijze gevierd. Met een golfwedstrijd, uiteraard, 

en met het uitspreken van de Troonrede. Hier volgt de tekst.

Leden van de Wageningse Golfclub

Orkanen, modderstromen, aardbevingen en metershoge golven zetten met alle natuurgeweld die ze in zich hebben hun tanden in onze leefwereld, zoals een hond zijn tanden in een bal kan zetten en net zolang doorbijt tot alle lucht eruit ontsnapt is. Zal ook onze aardkloot uiteindelijk onleefbaar zijn geworden? De regering maakt zich daar grote zorgen over. Niet alleen natuurgeweld zal onze leefwereld ernstig aantasten, ook terreur en oorlog zijn bijna dagelijkse bedreigingen. Om terreuraanslagen op onze baan het hoofd te kunnen bieden, is de regering dan ook van plan om ter voorkoming van handicarts die met kwade bedoelingen de green oprijden of ter wering van eikeltjesaanslagen die zielige touwtjes om de greens te vervangen door betonblokken. Deze blokken wel graag na een wedstrijd even terugzetten.

Van de bankjes bij de diverse holes zullen shelters gemaakt worden en het clubhuis zal met stalen platen verstevigd moeten worden. Om dit alles te kunnen betalen, zal uw bijdrage met 25% omhoog gaan.

Nu de regering demissionair is en het land desalniettemin rustig zijn gang gaat, is het de vraag of het in deze, uw samenleving, nog wel noodzakelijk is bestuur en commissies te handhaven. Is het wellicht niet veeleer in overeenstemming met de democratische gedachte dat burgers zelf initiatieven nemen, niet langer gestuurd door een motorblok van buitenaf? Het is immers aangetoond dat geplande wedstrijden toch niet doorgaan door te weinig belangstelling?
Men kan zich echter ook afvragen of daar niet een andere oorzaak aan ten grondslag ligt. Want het is toch helemaal uit de tijd om wedstrijden in te delen naar heren en dames? Waar blijven we dan met onze transgenders, met onze travestieten, met onze queers? Hoe schrijven zij in voor een wedstrijd? Ook de ledenwerving kan een flinke impuls krijgen wanneer wij die achterhaalde gedachte man/vrouw achterwege laten.
Prijzen zullen zal niet langer naar handicap uitgereikt worden maar naar seksuele geaardheid, een fles wijn voor de beste hetero, voor de beste homo, een fles voor de bi, voor de trans, voor de interseksueel en een fles voor de aseksueel en wat daar verder nog volgt, dames en heren, pardon, beste mensen. Nu gebleken is dat apen ook selfies kunnen maken, moeten wij ons in gemoede afvragen of ook de term, beste mensen, niet vervangen dient te worden door geachte schepselen om er zo duidelijk voor te waken dat geen levend wezen zich gediscrimineerd voelt.

Om de door de uitvoerige prijsuitreiking gemaakte kosten te kunnen betalen, zal de contributie met nog eens 25 % verhoogd worden.

Wanneer we echter onze jongetjes toch weer jongetjes laten zijn, zoals de SIRE-reclame aanbeveelt,  dan kunnen zij volop aan de slag op die eerste maandag van de maand waarop zij ongelimiteerd met karretjes kunnen scheuren, beton kunnen storten, vieze matten een pak rammel geven, onwillige struiken met kettingzagen om zeep helpen en bielzen sjouwen, om zich ten slotte te laven aan de melk en de belegde broodjes van een moederfiguur, dat wel …

Uit klimatologisch onderzoek is gebleken dat door het ontdooien van de permafrost de aarde zal gaan verzakken en de regering adviseert dan ook bij het aanleggen van de nieuwe greens daarmee rekening te houden. Het verdient aanbeveling eerst een laag golfballen aan te brengen, waarmee dan tegelijk dat stomme blauwe mandje eindelijk eens leeg zal zijn, en pas daarna aarde en gras aan te brengen. Want een verzakte green kan toch moeilijk serieus genomen worden. Daarmee wordt de kreet: golf is gelijk knikkeren voor oude mannen te zeer bewaarheid.

Wat de participatie van uw oude mannen betreft, kan de regering tevreden vaststellen dat zij nog volop meedraaien en zelfs koninklijke taken op zich nemen.

Het stemt tot grote vreugde dat ook in ons land de economie weer volop bloeit. Ook in uw samenleving gaat het goed met de financiën nu immers die uitbreiding van de baan van de baan is. Daarom zal de contributie met 25% worden verlaagd. Het is merkwaardig te noemen dat vrijgekomen financiën besteed zullen worden aan vergroting van de greens met meer deining. Dat dit besluit enige deining veroorzaakt heeft, is begrijpelijk. Duurzaamheid immers heeft een eerste prioriteit waarbij niet gedacht moet worden aan groter en meer maar waarbij elk weldenkend wezen streeft naar minder, minder, minder.

Het onderwijs blijft voor elke regering een eerste punt van aandacht en in deze vereniging wordt daar zeer zorgvuldig mee omgegaan. De opleiders dienen dan ook royaal beloond te worden. Het gaat toch niet aan dat zij om niet hun taken zo gewetensvol uitvoeren. Moeten zij eerst eveneens op 5 oktober gaan staken voordat wordt ingezien dat zij een mooi salarismoeten ontvangen voor hun nimmer aflatende pogingen uit te leggen dat een forse handicap gunstig is, dat een vast obstakel soms loszit en dat water droog kan zijn.De regering stelt voor elk lid van deze commissie een maandvergoeding toe te spelen van enkele duizenden euro’s. Hiertoe zal de contributie met 25% worden verhoogd.

Het is de regering niet ontgaan dat veel golfclubs in Nederland zichzelf op de internationale kaart trachten te zetten door hun naam te veranderen in een Engelse. Zo heet de Zandvoortse tegenwoordig The Dunes en verder kennen we natuurlijk The Dutch, The International, The Duke. Mocht de Wageningse ooit overwegen mee te doen aan deze trend, dan kunt u,gelet op de ligging van de baan, op de Zoom immers, kiezen voor The Borderline.

Maar het is aanbevelingswaardig dat we gewone mensen blijven, geheel in de geest van Buma. Gewone wezens, die het heel gewoon vinden dat ze vanaf de driving range spelers op hole 6 proberen aan diggelen te slaan alsof deze spelers hun leven toch al als voltooid beschouwden. Een Mexicaanse muur zal daar de enige oplossing zijn zoals die meneer met dat mooie haar voorstelt. Prachtige kapsels zijn dezer dagen topics (of toepetjes) waarmee hoge heren zich graag tooien. De regering stelt waterstofperoxide ter beschikking aan eenieder die zich wil meten met de groten der aarde. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling daarmee te gaan zitten knoeien om er waterstofbommen van te maken, zoals die meneer met dat modieus opgeschoren kuifje graag doet. Wie met peroxide aan de gang gaat, moet oppassen voor Russische inmenging, men kan daarvan in de war raken en niet meer het verschil zien tussen echt nieuws en nepnieuws en tussen een fairway en een wintergreen. Wat er trouwens ook niet is.

Geachte schepselen. De contributie zal nogmaals met 25% verhoogd worden, zomaar, omdat dat weer eens tijd werd. Doch wij verwachten dat u elke tegenvaller met opgeheven hoofd weet te dragen en staande het Wilhelmus blijft zingen om blijk te geven van een niet-aflatende vaderlandsliefde.

Beste levende wezens, ook al wordt golf als een buitensport beschouwd, op u rust de zware taak geen enkel medeschepsel buiten te sluiten en zo de baan tot een tuin der lusten te maken voor elk wezen van welke seksuele geaardheid ook.

Met u smeken wij daarbij om de zegen van het COC en het COA.