Tijdens de ledenvergadering van 30 oktober jl. is er besloten om bij voldoende belangstelling een start te maken met de aanschaf van een zeecontainer voor de stalling van trolleys.
Met de gemeente werd aan het eind van het jaar al een principe akkoord bereikt. Rond de jaarwisseling stond de zeecontainer (binnenmaten 12 m lang x 2.3m breed en 2.6m hoog) al te wachten op een geschikt plekje bij het clubhuis.

John en Hans van de baan- en clubhuiscommissies zijn druk om e.e.a. zo snel en zorgvuldig mogelijk te regelen.
Als de gemeente groen licht geeft kan de container op zijn plaats worden getild.
Dan kunnen we meer fietsers en minder autokilometers voor een partijtje golf verwachten.

Fons Jaspers, baancommissie