Samen met de deskundigen is besloten om de greens de komende maanden te sluiten, en over te gaan op de wintergreens.
Er kan in deze periode alleen non-qualifying gespeeld worden op onze club.
De zomergreens zijn dermate intensief bespeeld dat, willen we volgend seizoen weer probleemloos op de zomergreens kunnen spelen, een rustperiode noodzakelijk is.
Ook bij het gebruik van de wintergeens verzoeken we jullie om pitchingmarks vooral te herstellen en niet over de greens te rijden met je karretje.
Alvast dank voor de medewerking.

John de Kort, voorzitter baancommissie.

Foto: Fons Jaspers.