Verbeteren van de ligging van de bal, of de ruimte van de voorgenomen swing
Bijvoorbeeld je voet zetten op een tak of de struik achter de bal, waardoor een moeilijk of niet speelbare bal plotseling wel speelbaar is. Of het platdrukken van het gras achter de bal waardoor deze tijdens de slag ineens wel zichtbaar is. Let op: Het kost je twee strafslagen.
Zie regel 8


Identificeren van een bal, zonder die eerst te markeren; of de bal opnemen voor identificatie terwijl dat niet nodig is
Als jij je bal opneemt wanneer het niet redelijkerwijs noodzakelijk is om hem te identificeren, je de ligplaats niet markeert voor je hem opneemt, of de bal schoonmaakt wanneer dat niet is toegestaan krijg je één strafslag.
Zie regel 7.3