Van Ad Pols kwam gisteren een stukje binnen met vragen over de beregening van de velden op de Zoom.

Het antwoord van de voorzitter van de baancommissie staat hieronder:
Kenmerkend voor golfbanen in het algemeen is dat er gespeeld moet worden van verschillende ondergronden. Denk aan fairways, zandverstuivingen, rough, semirough etc. Het is daarom dat het ontstane verschil in ondergrond langs het talud naar hole 2 en naar hole 4 een welkome uitdaging geeft in het slaan van de bal naar de green.
En het is niet zo dat je altijd en overal door alleen over de fairway te spelen de green kunt benaderen.
Bij ons kan dat in principe wel behalve naar hole 4 en naar hole 7.
Overigens is het beheer van de velden niet in onze handen maar van de gemeente, wij mogen daar slechts overheen spelen.

John de Kort