Vanaf 1 november is bij WGC de winterregel van het plaatsen weer van kracht. Dit is een tijdelijke plaatselijke regel, die alleen van 1 november tot 30 april geldt en alleen op kort gemaaide delen van de baan (bijvoorbeeld fairway, voorgreen en de apron rond de green). Deze regel houdt in dat je de bal mag opnemen, schoonmaken en plaatsen. Hier volgt de precieze formulering van de plaatselijke regel:

Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler moet de bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel. Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.

De R en H commissie