Paddenstoelentijd!
Wat zijn de regels?
Koos Stijnman, regelmeester van het eerste uur, schreef er in oktober 2011 in De Golfdrive, ons krantje van weleer, het volgende over:
Mij bereikte de volgende vraag: Wat moet er gebeuren als je bal op een paddenstoel komt te liggen?

Er zijn diverse zaken die onderzocht moeten worden:
1. Is er op de paddenstoel nog een kabouter aanwezig en is deze gewond geraakt?
2. Staat de paddenstoel nog vast op zijn steel in de grond?
3. Is de paddenstoel los van de grond?
Ad 1 Heeft de kabouter (eerste) hulp nodig, zo ja neem dan de nodige maatregelen.
Ad 2 In dit geval ligt je bal op een vast natuurlijk voorwerp dat je niet mag verwijderen. Je moet dan, omdat je de paddenstoel niet kapot mag slaan, je bal onspeelbaar verklaren en met één strafslag droppen.
Ad 3 Staat de paddenstoel niet meer vast op zijn steel in de grond dan is het een los natuurlijk voorwerp geworden en dat mag je het verwijderen.