De NGF heeft de volgende informatie verstrekt over de transitie naar het WHS-Syteem.

Tussen 16 december en 4 januari worden de WHS-handicaps van alle golfers vastgesteld.

In de periode van 16 december tot 4 januari worden geen qualifying scores verwerkt en kunnen ook geen andere handicapaanpassingen worden doorgevoerd.
• Scores die in deze periode ingeleverd worden, komen in een wachtrij en worden, chronologisch, vanaf 4 januari met terugwerkende kracht verwerkt.
• Scores van vóór 16 december, die niet vóór 16 december zijn ingevoerd, zullen niet meer kunnen worden verwerkt.

In de tweede fase, van 4 januari tot 1 maart, zullen zowel de WHS- als de EGA-handicap worden getoond op de digitale NGF-pas en in de GOLF.NL app.
• Vanaf 4 januari kunnen de spelers en de handicapcommissies de achterliggende (maximaal) 20 scores zien waarop de WHS-handicap is gebaseerd.
• Vanaf 4 januari worden alle qualifying scores verwerkt voor zowel de EGA als de WHS-handicap.
• Van 16 december tot 1 maart is de EGA-handicap nog leidend, maar draait de WHS-handicap al op de achtergrond mee. De twee handicaps lopen parallel tot 1 maart.
Clubwedstrijden worden nog gespeeld op basis van de EGA-handicap tot 1 maart.

Invoeren van WHS op 1 maart:
• De oude EGA-handicap verdwijnt en is niet meer zichtbaar op de digitale pas.
Overal verschijnt nu alleen de WHS-handicap.

Tot 1 maart wordt alleen voor wedstrijden in Nederland nog de EGA-handicap gebruikt en zijn ook de huidige playing handicaptabellen nog van kracht.

Op www.ngf.nl/whs is veel meer informatie te vinden.

R & H Commissie