Interessant verhaal van de parkbeheerder
Waarom de fairways zorgvuldig uitgesloten zijn van beregening is nog steeds niet duidelijk.
Pijnlijk om te zien bij hole 4. Het voetbalveld ligt er groen en grazig bij, terwijl het geen speelseizoen is. Onze fairway is dor, in een periode dat er veel speelmogelijkheden zijn.
Er zou onvoldoende pompcapaciteit zijn. Is dat niet vreemd, na recente aanleg van een beregeningsinstallatie?
Hebben de golfers niet dezelfde status als voetballers op park de Zoom?
Heeft de Wageningse zich te bescheiden opgesteld tijdens de voorbereidingen en aanleg?
Is er dan niks positiefs te melden?
Jawel, Gelukkig is de beregening van de greens al jaren op orde en hoeven we niet meer over slangen te klauteren als er beregend wordt.

Ad Pols