Helaas, helaas moeten we nog even wachten voor we de baan in kunnen. Des te meer tijd is er om nog wat golfregels door te nemen, zodat we de eerstvolgende wedstrijd, misschien wel de belangrijkste van dit jaar, goed beslagen ten ijs komen.
Deze regels worden vaak (onbewust) overtreden.
1. Advies vragen of geven

Iedereen kent wel de vragen: ‘Wat sloeg jij?’ en ‘Kun jij zien wat ik fout doe?’ Of de goedbedoelde opmerkingen: ‘Je moet niet opkijken!’ Advies vragen of geven, in beide gevallen probeer je het aantal slagen te beperken en daar staat een straf op van twee slagen. Bij strokeplay krijgt degene aan wie advies wordt gevraagd ook twee strafslagen op het moment dat hij de vraag beantwoordt en daardoor advies geeft. De speler die bij matchplay het eerst de fout maakt, verliest de hole.
Zie regel 10.2

2. Verbeteren van de ligging van de bal of de ruimte van de voorgenomen swing

De voet op een tak of de struik zetten, waardoor een moeilijk of niet speelbare bal plotseling wel speelbaar is. Of het platdrukken van het gras achter de bal waardoor deze tijdens de slag ineens wel zichtbaar is. Het kost je twee strafslagen. (regel 8)

3. Identificeren van een bal zonder eerst te markeren of de bal opnemen voor identificatie terwijl dat niet nodig is. Als jij je bal opneemt wanneer het niet redelijkerwijs noodzakelijk is om hem te identificeren en je de ligplaats niet markeert vóór je hem opneemt, of de bal schoonmaakt wanneer dat niet is toegestaan, krijg je één strafslag.
(regel 7.3)