Met gespaarde waardepunten van DE-koffiepakken kan de Voedselbank bij Douwe Egberts pakken koffie krijgen voor hun klanten.
Ook bij ons in het clubhuis staat een schoenendoos waar de mensen hun waardepunten in kunnen doen.
In antwoord op de vraag van een aantal mensen hoeveel koffie we bij elkaar gespaard hadden:
de opbrengst Douwe Egberts koffie voor Voedselbank Neder-Veluwe is 839 pakken!

De totale opbrengst van de actie om koffiewaardepunten van Douwe Egberts in te leveren is landelijk 44 miljoen punten. Hiervoor krijgt Voedselbank Nederland 90.000 pakken koffie, dit is inclusief een bijdrage van Douwe Egberts.
Voedselbank Neder-Veluwe hoopt dat iedereen weer wil gaan sparen voor de actie van volgend jaar. De eerste koffiewaardepunten zijn al weer ingeleverd bij de de Voedselbank (Industrieweg 22, Wageningen).