Zoals een ieder heeft kunnen zien is het de firma De Ridder niet gelukt om in het oude jaar de greens te bedekken met graszoden. De reden op dat moment was de slechte staat waarin de graszoden voor greens in Nederland waren. Als de toen voorradige graszoden gelegd zouden zijn, zou het drie jaar duren om de greens in een goede staat te krijgen.
Zoals al tijdens de Algemene Ledenvergadering op 9 januari aan de aanwezigen is medegedeeld, zou de fa. de Ridder graszoden uit Engeland gaan halen. De kwaliteit was daar goed en is gelukkig nog steeds goed.
Echter, op het moment dat de graszoden gehaald zouden worden werd het weer in Nederland erg slecht en zouden de zoden niet gelegd kunnen worden. Daarna werd afgesproken dat dit begin of uiterlijk half februari zou gaan gebeuren. Maar ja, het weer kun je niet bestellen en tot ieders verrassing kwam er een behoorlijke vorstperiode. Op het moment dat ik dit schrijf krijgen we zelfs de komende dagen vorst overdag.
De voorspelling is nu dat het tot het weekend nog zal vriezen en dat er dan een dooi-aanval komt die grote kans van slagen heeft. Voor de schaatsers onder ons jammer, maar voor de baan gelukkig.
We hebben vanmiddag overleg gehad met de firma de Ridder en afgesproken is dat:
1. De wintergreens komende week groter gemaaid gaan worden en dat ze bezand en extra ingezaaid worden (gelijk goed voor de volgende winter)
2. Maandag 5 en dinsdag 6 maart er herstelwerkzaamheden op de nieuwe zomergreens plaats vinden
3. Als het weer meewerkt de graszoden maandag en dinsdag in Engeland gesneden gaan worden en daarna naar Wageningen vervoerd.
4. De greens vanaf woensdag 7 maart met graszoden belegd gaan worden. Hiervoor zijn dan ook de donderdag en vrijdag nodig. De Ridder zal met een twaalftal mensen aan het werk gaan.
Hopelijk werkt het weer dit keer mee. Bovenstaande zal inhouden, afhankelijk van de temperatuur in de komende weken, dat het vier tot zeven weken kan duren voordat er op de nieuwe greens gespeeld kan worden.
Ik hoop dan ook dat we uiterlijk midden of eind april de baan, na renovatie, kunnen openen.
Tot dat moment zullen we genoegen moeten nemen met de winter greens die door de fa. De Ridder in een zo optimaal mogelijke conditie gebracht zullen worden.
Al het bovenstaande is natuurlijk, opnieuw, afhankelijk van het weer.
Ook wordt momenteel gekeken of het haalbaar is de greens onafhankelijk van elkaar te besproeien. Dit zou een grote vooruitgang zijn, want de greens van 3, 4 en 8 hebben beduidend minder water nodig dan bijvoorbeeld de greens van 2 en 6. Dus nog even afwachten, maar wellicht ziet u plotseling dat de greens onafhankelijk van elkaar besproeid worden.
Nu ik toch bezig ben met jullie allemaal van de nodige informatie te voorzien ook nog even wat ons te wachten staat in de zomer.
Vanaf 28 mei zullen de jaarlijkse herstelwerkzaamheden op de twee zand-trainingsvelden plaatsvinden. We gaan dan weer, indien nodig, onder van de dijk naar hole 1, en bij hole 5 zal weer een stukje GUR komen. Wellicht dat de GUR bij 5 mee valt dit jaar, want het trainingsveld van Wageningen is nog behoorlijk groen.
De wedstrijdvelden zijn van 18 juni tot 26 augustus gesloten. Over het algemeen hebben wij daar meestal niet veel last van, maar dit jaar zal het hoofdveld van Wageningen (voor de afslag van hole 5) gerenoveerd worden. Dit veld is niet bespeelbaar vanaf 4 juni.
Om hole 5 toch te kunnen bespelen zal de afslag verlegd gaan worden. Wij denken hierbij aan de kant van het kunstgrasveld van Wageningen een afslagplek te creëren. Hierdoor blijft de afstand gelijk en ook de moeilijkheidsgraad omdat er dan 2 bomen ontweken moeten worden.
Tot slot nog een goed bericht. De laatste tijd ontving de baancommissie veel klachten over de doorgang naast hole 7 naar de afslag van hole 8. Met de gemeente is afgesproken dat de firma De Ridder een soort “wal” gaat maken tussen de twee velden zodat we makkelijker van veld 7 naar de fairway van 8 kunnen lopen.
Gezien de winterse omstandigheden zal de eerste maandag van de maand-werkgroep pas weer in april met haar werkzaamheden starten. Omdat de eerste maandag in april 2e paasdag is, wordt gestart op maandag 9 april. Als er nog leden zijn die op zo’n werkdag mee willen helpen meld je dan aan bij mij (t.lemstra1@chello.nl)
Theo Lemstra, voorzitter baancommissie