Na de recente aanpassingen die aan de layout van onze baan zijn doorgevoerd heeft de NGF de Course Rating (moeilijkheidsgraad) van de baan en de Slope Rating (aantal slagen dat je meekrijgt) opnieuw beoordeeld.
Dat gebeurt in Nederland en de meeste andere landen volgens het USGA Course Rating Systeem. Bij een course rating wordt de CR (Course Rating) en (SR) Slope Rating van een baan bepaald en worden per kleur tee handicapslagentabellen gemaakt. Op de ene baan (A) krijgt een speler met handicap 16 bijvoorbeeld achttien slagen. Op een andere baan (B) kan de ‘playing handicap’ van deze persoon 15 zijn.
Dankzij het USGA-systeem zal de speelsterkte van een 16-handicapper die vooral op baan A speelt weinig afwijken van een speler met handicap 16 die vooral op baan B speelt.
Bij het in kaart brengen van de moeilijkheidsgraad van een baan wordt niet alleen gekeken naar de lengte van holes maar ook naar andere zaken die een baan moeilijk maken, bijvoorbeeld de breedte van landingsgebieden en de aanwezigheid van water, bomen en out of bounds.
De uitgevoerde herbeoordeling van de Wageningse houdt een aanpassing van de course rating voor dames en de slope rating voor zowel dames als heren in.
Dames krijgen op 18 holes maximaal 2 slagen minder mee.
Heren krijgen op 18 holes maximaal 1 slag meer mee.
Het verschil in playing handicaps tussen dames en heren wordt daarmee dus kleiner.
De nieuwe handicaptabellen staan inmiddels op de website en zijn in het clubhuis te vinden.
Ook wordt e.e.a. in Proware verwerkt.
Voor meer informatie over het course- en slope ratingsysteem, zie het artikel  ‘De moeilijkste banen van Nederland’ op de website van de NGF.

Handicapslagentabel Heren 18 holes

Handicapslagentabel Heren 9 holes

Handicapslagentabel Heren 9 holes

Handicapslagentabel Dames 18 holes

Handicapslagentabel Dames 18 holes

Handicapslagentabel Dames 9 holes

Handicapslagentabel Dames 9 holes