Per 1 januari 2019 verandert de procedure voor het lopen van een Q-kaart:

  1. Je pakt een scorekaart uit het clubhuis.
  2. Bij hole 1 zeg je tegen je medespeler/marker dat je een Q-kaart wilt lopen.
  3. Na afloop tekent de marker je kaart en voer je de kaart in Proware in.  De qualifying scorekaarten kunnen ook direct via de mobiele app GOLF.NL worden ingevoerd. Je marker dient je kaart via zijn/haar eigen app goed te keuren. De op deze wijze ingevoerde kaarten worden direct doorgestuurd naar onze club, zodat de administratie volledig en synchroon is. De Q-kaarten die je invoert in de app gelden dus voor je handicap.
  1. Je neemt de kaart mee naar huis en bewaart hem een jaar.

De oude procedure komt hiermee te vervallen, dus is het niet meer nodig om voorafgaande aan je ronde de kaart in de ordner in te voeren, je hoeft geen kaartnummer meer te noteren en een qualifying zegeltje te plakken.

Veel speelplezier gewenst,

Namens de R&H commissie.

Auke Zeylstra.