Vorige week is het zand dat op de voetbalvelden is gespoten, diep in het gras gewerkt. Bij dit verticuteren zijn sleuven in de grond ontstaan. Voor ons golfers een ongemakkelijke ondergrond.

Daarom geldt nu een tijdelijke Plaatselijke Regel:

Als de bal van een speler in een diepe sleuf, veroorzaakt door het verticuteren, ligt, mag de
speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16-1b. Als de bal hierbij weer tot stilstand komt in een andere sleuf, dan mag de speler deze opnieuw volgens deze plaatselijke regel ontwijken.

Let wel: Er is geen sprake van een belemmering als het beluchtingsgat alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

R&H commissie