Onze baan is recentelijk flink aangepast.
Diverse vaste obstakels zijn verdwenen en er zijn diverse bunkers toegevoegd.
Dat vraagt om een herziening van de local rules of, zo u wilt, de plaatselijke regels.
Die zijn inmiddels door de regel- en handicapcommissie vastgesteld en zullen binnenkort op de nieuwe scorekaarten worden gedrukt.
Tot die tijd kunt u de nieuwe regels vinden in het clubhuis en op de website onder ‘baan’ en vervolgens ‘plaatselijke regels’.
Namens de R&H commissie,
Tineke Reef