Beste leden van de Wageningse Golfclub

Per 1 januari 2019 worden de golfregels wereldwijd aangepast.
Dit alles om ons plezier en de  snelheid in de  baan te bevorderen.

Hieronder de 25 meest belangrijke veranderingen van de golfregels in 2019:

 1. Zoektijd- verkort van 5 naar 3 minuten.
 2. Bal bewogen tijdens het zoeken? Dan terugplaatsen zonder straf.
 3. Je hoeft niet te melden dat je je bal gaat identificeren, wél je bal markeren.
 4. Ingebedde bal-ontwijken? Overal in de baan zonder straf, behalve in het zand van een bunker.
 5. Meten van de dropzone: gebruik je langste club (maar niet de putter).
 6. Droppen: van kniehoogte inplaats van schouderhoogte.
 7. Droppen: de bal moet in de dropzone landen en tot stilstand komen.
 8. Als je de bal opneemt om een belemmering te ontwijken, mag je de bal vervangen door een andere bal.
 9. Bal raakt speler of uitrusting? Geen straf.
 10. Bal meer dan eenmaal raken (double hit)? Telt als 1 slag (geen straf).
 11. Losse natuurlijke voorwerpen mogen overal worden weggehaald.
 12. Je mag het zand in de bunker alleen bij je bal niet raken (en je mag niet testen).
 13. Je mag een onspeelbare bal buiten de bunker droppen: met 2 strafslagen.
 14. Waterhindernissen worden nu hindernissen (penalty areas) genoemd.
 15. Bij een rode hindernis mag je niet meer aan de overkant droppen.
 16. Je mag de grond of het water in hindernissen aanraken.
 17. Stand innemen op een verkeerde green is niet toegestaan.
 18. Bal beweegt op de green nadat deze was gemarkeerd? Bal terugplaatsen zonder straf.
 19. Bal per ongeluk bewogen op de green? Terugplaatsen zonder straf.
 20. Je mag alle schade op de green herstellen.
 21. De bal mag de vlaggenstok in de hole raken.
 22. Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.
 23. Je mag geen club langs je voeten leggen om op te lijnen.
 24. Een caddie mag niet helpen met oplijnen.
 25. Speel zo vlot mogelijk: Ready Golf!

U kunt de nieuwe regels ook vinden op www.golf.nl/nieuweregels.
Hierop staan  25 filmpjes met voorbeelden en uitleg.
U kunt ook de app downloaden in de appstore : Rules of Golf 2019

Er volgt binnenkort een informatieavond over de nieuwe regels in ons clubhuis.
Houd voor aankondigingen over datum en tijd de website in de gaten!

Namens de regel en handicapcommissie

Renee Jorna