Dit is alweer het derde jaar dat er nestkastjes hangen op de Zoom, die we samen met SKV, WVV en WRC hebben geplaatst.
Bij recente controle bleken sommige kastjes leeg. Er lagen ook nog wel eens eitjes die niet uitgebroed waren; de ouders zijn waarschijnlijk vroegtijdig opgepeuzeld.
Er zijn 36 mezenkastjes geteld waarvan er 27 restanten van een nest hadden: dus 75%. Rond het clubhuis en aan de Zoomweg was het nestpercentage lager en beneden bij holes 7, 8 en 9 maximaal. De jongens van de Werkplaats hielpen ook mee.

Het plan is om komend jaar vleermuizenkastjes op te hangen langs de bosranden. Hopelijk doet de Softbalclub dan ook mee.