Het maaiseizoen is weer begonnen. Gevaarlijke situaties ontstaan als leden hun bal slaan terwijl de maaimachine in hun baan aan het werk is.
Meerdere malen is door de machinisten melding gemaakt van rond hun “oren” vliegende ballen. Ik wijs er nogmaals op dat baanpersoneel altijd voorrang heeft en vraag met klem om deze op alle golfbanen geldende (veiligheids)regel na te leven. Bij voortdurende klachten van de machinisten zou de gemeente ons kunnen dwingen om de baan tijdens maaiwerkzaamheden geheel te sluiten.
In principe wordt gemaaid op de maandag en donderdag.
John de Kort, voorzitter baancommissie