Afgelopen dinsdag werd er in de stromende regen de laatste Ladies gespeeld. Van de acht wedstrijden telden de beste vijf in de meer-ronden. De Ladies liepen dit jaar voor het eerst negen holes; hierdoor was er een grotere opkomst. Zes dames hebben meer dan 5 wedstrijden gespeeld en de uitslag is als volgt; Kampioen is geworden Gerrie Scheele met in totaal 144 slagen over de beste vijf wedstrijden.

Tweede werd Mariëtte Nieuwenhuijs met 150 slagen. Na afloop werden de bloemen, beker en wijn uitgereikt en hebben we gezellig met elkaar koffie gedronken.

Dinsdag 12 oktober vond ook de laatste wedstrijd van de Gentlemen competitie 2021 plaats. Slechts 8 mannen namen daaraan deel. Mogelijk was het weer de oorzaak, want dat was niet best; een groot deel van de wedstrijd teisterden regenbuien het sportpark. Of zou het zo zijn dat vele potentiële deelnemers vooraf al de moed in de schoenen zonk bij het bekijken van de tussenstand in de competitie? Theo Broekhoff stond immers al mijlenver bovenaan…

En inderdaad: hoewel Theo zijn score de laatste wedstrijd niet meer wist te verbeteren werd hij wel afgetekend winnaar van deze competitie met een totaal van 293. Om dat te behalen speelde hij 3 keer beter dan zijn handicap en 2 keer bijna. Hij was dus de terechte winnaar, op de foto glunderend te zien met beker, fles wijn en bloemen. Conform het reglement ontving ook de nummer twee van de competitie een fles wijn. Dat werd Ted de Greef met een totaalscore van 310. Ook hij wist zijn score niet meer te verbeteren de laatste wedstrijd. Enkele anderen lukte dat wel, maar kwamen uit in de range tussen 313 en 320.

Uitdampend en gezellig nakeuvelend in ’t Hout hoorden de deelnemers de uitslagen aan, onder het genot van een drankje en een door de wedstrijdleiding verzorgde koek. Instemmend werd geknikt bij de opmerkingen van de wedstrijdleiding en winnaar Theo Broekhoff dat het mooi zou zijn als het komend jaar het aantal deelnemers aan deze competitie een stuk hoger zou liggen.