Het bestuur heeft besloten een informatieve ALV te beleggen naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak over de beroepsprocedures die zijn aangespannen tegen de door de gemeente Wageningen verleende aanlegvergunning en de conclusies die het bestuur daaruit trekt voor het vervolg.
Alle leden worden van harte uitgenodigd voor deze ALV op donderdag 11 mei a.s. om 20.00 uur in ’t Hout.

De agenda staat in proware.