Over twee a drie weken zal er vanwege de aanleg van een beregeningsinstallatie op de sportvelden ernstige hinder ontstaan. Gedurende enkele weken zullen er steeds enkele holes niet aangespeeld kunnen worden.
Voor de actuele stand van zaken: raadpleeg in die periode de site.

John de Kort, voorzitter baancommissie