In sommige landen wordt het WHS al op 1 januari 2020 ingevoerd.
In Nederland wordt het World Handicap System op 1 januari 2021 ingevoerd. Tot die tijd geldt het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese Golf Associatie). Het doel van een handicap is dat deze de speelsterkte van de speler reflecteert.
Waarom wordt het World Handicap System (WHS) ingevoerd?
Wereldwijd zijn er nu zes verschillende handicapsystemen in gebruik.
Het World Handicap System zorgt er zo voor dat:

 golfers van verschillende niveaus uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld;
 men nooit meer hoeft uit te leggen onder welk handicapsysteem een handicap tot stand is gekomen, omdat het voor iedereen hetzelfde is.
Waarom voert Nederland het WHS pas in 2021 in?
Nederland heeft heel bewust voor 2021 gekozen. Deze keuze maakt het mogelijk om voldoende tijd te hebben om de juiste technische oplossingen aan te leveren die banen, clubs en softwareleveranciers nodig hebben voor de verwerking van scores.
In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig qualifying ronden van een speler.
Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 scores van deze laatste 20 rondes.
Golfers worden daarom aangemoedigd om zo veel mogelijk qualifying ronden te spelen.
Hoe meer qualifying ronden en wedstrijden een golfer speelt, hoe reëler de handicap is en hoe groter het plezier bij het spelen!

Loes Herweijer
R&H commissie