Mede dankzij de inbreng van Marinus is het pad naar de stalling met keien omzoomd.
En er zijn meer plannen…

De baancommissie