Het is zover: de nieuwe golfregels zijn van kracht.

Ga je vandaag al de baan in om de oliebollen of champagne eruit te lopen? Dan heb je nu al te maken met de nieuwe golfregels… Drie minuten zoeken in plaats van vijf bijvoorbeeld, de bal droppen vanaf kniehoogte in plaats van schouderhoogte en met de vlag in de hole putten vanaf de green, dat laatste alleen als je dat wil.

Hieronder staan de belangrijkste regelaanpassingen opgesomd. Voor details en video’s met uitleg: ga naar golf.nl/regels2019.

  1. Droppen vanaf kniehoogte (niet van schouderhoogte).
  2. De dropzone mag je meten met de langste club in je tas (maar het mag niet je putter zijn).
  3. Je moet droppen in de dropzone (de bal moet landen in de zone) en je moet spelen vanuit de dropzone.
  4. Als je in een rechte lijn naar achteren dropt, mag je de bal niet dichter bij de hole droppen dan het referentiepunt (markeer altijd het referentiepunt).
  5. Tijd om te zoeken is maximaal 3 minuten (niet 5 minuten).
  6. Als je per ongeluk je bal beweegt bij het zoeken, plaats de bal dan terug zonder strafslag.
  7. Er is geen straf bij een double hit, als je de bal per ongeluk twee of meer keer raakt telt het als één slag.
  8. Er is geen straf als je bal per ongeluk jou of je equipment raakt.
  9. Er is geen straf als je bal bij een putt vanaf de green de vlaggenstok raakt.
  10. Schade op de greens van spikemarks, schoenen of dieren mag gerepareerd worden.
  11. Als je de bal op de green per ongeluk beweegt, plaats de bal dan zonder straf terug.
  12. Als de bal op de green gemarkeerd, opgetild en teruggeplaatst is en dan door de wind beweegt, plaats de bal zonder straf terug op de oorspronkelijke plaats.
  13. ‘Hindernissen’ (‘penalty areas’) is de nieuwe term voor waterhindernissen; je mag daarin zonder straf losse natuurlijke voorwerpen (zoals een takje) weghalen, je club grounden en oefenswings maken – net als op de fairway of in de rough.
  14. Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is.

 

 

 1. Je mag in bunkers niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing.
 2. Je mag in bunkers niet het zand testen.
 3. Je mag zonder straf droppen als je bal ingebed is op de fairway of in de rough.
 4. Bij een onspeelbare bal in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en de bal met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren.
 5. Je caddie of partner (in een foursome of fourball) mag niet recht achter je staan als je je stand inneemt.
 6. Ready Golf wordt aangemoedigd; het wordt aanbevolen dat je over het voorbereiden en uitvoeren van een slag niet langer doet dan 40 seconden (in het algemeen kan nog sneller gespeeld worden).
 7. Er is geen straf voor het aanraken van de green.
 8. Er is geen ‘meldingsplicht’ als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel worden gemarkeerd.
 9. Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt.

bron: golf.nl