Op 31 maart heeft de overheid besloten dat sportclubs en sportvelden in elk geval tot en met 28 april gesloten moeten blijven, dus ook golfbanen. Dit betekent dat sportvelden ook niet mogen worden betreden voor onderhoud, omdat dit de kans op verspreiding van het coronavirus vergroot. Maar als er zo lang geen onderhoud wordt uitgevoerd kan dat kwaliteitsproblemen tot gevolg hebben. In afwachting van een nationale regeling of ontheffing door de gemeente adviseert de Golfalliantie (NGF-NVG-NGA) dat het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd blijft worden.

In ons geval heeft de gemeente intussen ontheffing verleend en op basis daarvan zijn slechts een beperkt aantal mensen vanuit de baancommissie af en toe op de baan aanwezig voor onderhoud aan afslagen, materiaal en enkele klussen die juist onder deze stille omstandigheden goed uitgevoerd kunnen worden.
De activiteiten ter bestrijding van de eikenprocessierups moeten zeker nu doorgaan, de natuur houdt geen rekening met overheidsbesluiten. De berichtgeving van Fons Jaspers over de nestkastjes maakt dat zeer concreet.
Ook de greenkeeper blijft nadrukkelijk actief en kan in deze periode goed structureel onderhoud verrichten zonder last van of voor golfers in de baan. Juist de greens zijn het kwetsbaarste deel van onze baan, zeker in termen van speelkwaliteit.
Uiteraard werkt iedereen volgens adviezen en richtlijnen van de overheid en het RIVM. De ontheffing van de gemeente gaat uit van het volgen van de gedragscode voor golfbaanonderhoud in het verlengde van de RIVM richtlijnen.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan iedereen die nu in het onderhoud actief is zodat er straks weer op een kwalitatief mooie baan kan worden gespeeld.
Nog even volhouden dus!

Namens de baancommissie
Ted de Greef