Beste golfers!

Maart roert zijn staart… Ik kreeg een vraag binnen over hoe te handelen als er hagel op de baan ligt. Misschien komt het niet meer voor, maar dan weet je het voor een volgende keer.
IJs, hagel en sneeuw
Wat je mag doen bij winterse neerslag is in de gewone regels beschreven. Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf los natuurlijk voorwerp, naar keuze van de speler.
• Als de hele baan bedekt is met sneeuw kun je sneeuw het beste beschouwen als los natuurlijk voorwerp: je mag wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je maar niet de bal beweegt.
• Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je sneeuw het beste behandelen als tijdelijk water; dan kun je het tijdelijk water ontwijken en droppen op een stukje gras.
• Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus ook voor hagel.
• Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.
Rijp en dauw
Rijp en dauw zijn geen losse natuurlijk voorwerpen (het kleeft aan het gras) dus zijn geen tijdelijk water. Je mag rijp of dauw ook niet wegvegen op de green.