Beste golfers,

Jaap Dirksen heeft vanmiddag samen met Frans de baan op verschillende plekken geïnspecteerd.
Dat heeft ertoe geleid dat ze mij gebeld hebben met de mededeling dat de golfbaan en ook de driving range tot nader orde gesloten moeten worden.

Zodra er meer bekend is hoort u dat meteen.

Vriendelijke groet,
Theo Lemstra