Er zijn in het verleden diverse maatregelen genomen om het rechtstreeks aanspelen van de green van hole 8 door over de tuin van de buren te slaan te ontmoedigen. Helaas is er recentelijk opnieuw een bal bij de voordeur van buren terecht gekomen. Dat is onacceptabel.

Op 20 augustus zal langs de gehele erfgrens met de buren een 8 meter hoog hek geplaatst worden. Hopelijk is daarmee het probleem opgelost en nodigt dat dan ook niet meer uit om tóch te proberen de green te bereiken door over de bomen te slaan.

Tot het nieuwe hek is geplaatst zal de afslag van hole 8 verlegd worden . Hij zal komen te liggen bij het huisje op hole 8. Dit houdt in dat de baan weer korter wordt. In overleg met de Regel en Handicap commissie is dan ook besloten om gedurende deze tijd hole 8 te wijzigen in een par 3 hole.

Wij hopen dat hierdoor het probleem met de buren is opgelost en dat hetgeen zondag is gebeurd, geen gevolgen voor ons heeft.

Theo Lemstra, voorzitter baancommissie.