Op donderdag 1 juli is er in het clubhuis weer theorie-examen afgenomen.
Alle kandidaten zijn geslaagd.
Op de foto ziet u ze : Fons van Rooy, Constance van Rooy, Nico Leek, Maria Goes, Johan Timmers,
Jelle Thiel en Bram Zeggelaar.

Loes Herweijer (R&H commissie)

Foto: Loes Herweijer