Voor het theorie-examen zijn geslaagd: Maya Sanchit, Hans Wolters.
Annette Wolters is ook geslaagd.

Tekst en foto: Loes Herweijer, R en H commissie