Vandaag zijn negen mensen geslaagd voor het theorie-examen.
Het zijn Martin Boone, Eric Buschman, Fred Harmens, Joep Houterman, Theo van der Hove, John Peters, Marianne van de Peppel, Christien Selen en Boy Verhagen.

Van harte proficiat!

Namens de H & R commissie,
Loes Herweijer
Hetty Visser